Strona główna

Drugiemu Człowiekowi

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu „Drugiemu Człowiekowi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Celem projektu jest promowanie i rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego. W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

            Adresatami Projektu „Drugiemu Człowiekowi są osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze -  nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z  następujących działań:  
- udział w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
- udział w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych,
- terapii psychologicznej,
- doradztwo zawodowe
- usługi asystentów dla osób niepełnosprawnych.

Skorzystanie przez osoby biorące udział w projekcie z w/w form wsparcia powinno przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie, ich integracji ze społeczeństwem oraz wzrostu wiary we własne możliwości.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

ul. Grzonki 1
tel./fax (032) 415 20 28
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.